Το SmartPone (Apple ή Android) σου για Multimedia Αυτοκινήτου

ια

Να επιλέξεις Νέα πηγή με Bluetooth  

Εάν δεν επιθυμείς να αλλάξεις πηγή ή δεν είναι εφικτό θα πρέπει να αποκτήσεις ένα Bluetooth Αντάπτορα   

https://www.gelisound.gr/SearchShop2.aspx?Id=128451

Και τέλος την βάση στήριξής