Εργασία και σταδιοδρομία στην Gelisound

H Gelisound είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία και πάντα αναζητούμε ικανό και εκπαιδευόμενο προσωπικό σε όλους τους τομείς.

Η εταιρία λειτουργεί από το 1993 εδρεύει στο περιστέρι Αμφικλείας 5 και εξειδικεύετε σε Συστήματα Ψυχαγωγίας, Πολυμέσα & Ασφάλειας στο αυτοκίνητο.

Αναζητούμε:

- Εγκαταστάτες Τεχνικούς

- Εξωτερικούς Συνεργάτες για Εγκαταστάσεις

 - Άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν.

Εάν ενδιαφέρεστε για οποιαδήποτε συνεργασία επικοινωνήστε μαζί μας

https://www.gelisound.gr/ViewShopStaticPage.aspx?ValueId=5295