Δεν αλλάζεις το εργοστασιακό Σύστημα με ένα ‘’no name’’ αμφισβητούμενης ποιότητας. Αναβαθμίζεις το Εργοστασιακό Σύστημα με Πλοήγηση, Android Box, USB Player, Media (Spotify & Youtube) και όλα αυτά με χειρισμό Αφής.

Δείτε τα Video κατανοήστε την δυνατότητες του Προϊόντος και έπειτα επιλέξτε την Λύση για το δικό σου αυτοκίνητο

Αναζήτησε την Λύση για το δικό σου αυτοκίνητο